Kwalitatief goede zorg

Podoposturaal therapeut

Podoposturale therapie is de hoogst mogelijke opleiding op het gebied van podotherapie. De podotherapeut en (register) podoloog kunnen deze Post-HBO opleiding volgen om hun kennisgebied verder uit te breiden.

(Register) podoloog

Een (register) podoloog is een erkende paramedische voetspecialist. De (register) podoloog herkent en behandelt evenals de podotherapeut voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Cliënten met deze aandoeningen kunnen bij de (register) podoloog terecht voor advies en behandeling om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen.

Therapiezool

Reuma en diabetes

Bij systeemziekten als reuma en diabetes speelt de (register) podoloog een belangrijke preventieve rol ter voorkoming van klachten en (ernstige) complicaties. Hij herkent risicofactoren en geeft preventieve voorlichting en advies aan de cliënt.

Iedereen mag zich ‘podoloog’ noemen, deze titel is niet beschermd. Niet iedereen mag zich (register) podoloog noemen. Dit mag alleen als iemand de opleiding tot (register) podoloog succesvol heeft afgerond en staat ingeschreven in het “kwaliteitsregister voor de podologie” van Stichting LOOP.

Auditing

De (register) podoloog en de podoposturaal therapeut worden geaudit door een door Stichting LOOP aangewezen auditor. Het doel van audits is waarborging van kwaliteit. Deze beroepscode is uitgangspunt bij de auditting. Auditing is vastgelegd in het auditreglement van Stichting LOOP. Op de volgende punten heeft de audit betrekking:

  • Praktijk organisatie;
  • Hygiëne, privacy en veiligheid;
  • Klachtenregeling en klanttevredenheid;
  • Methodisch handelen;
  • Kwaliteitsregister.

De podoposturaal therapeut/(register) podoloog is verplicht jaarlijks accreditatie punten te behalen door het volgen van aanvullende scholing om het kennispeil op niveau te houden.

Kennispeil op niveau houden

Wet BIG

Alle individuele zorgverleners - dus ook de podotherapeut en (register) podoloog - vallen onder de algemene bepalingen van de Wet BIG zoals artikel 88 (beroepsgeheim) en artikel 96 (strafbepalingen).

De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door beide beroepsgroepen zonder bemoeienis van de overheid georganiseerd. Stichting LOOP heeft voor de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg het kwaliteitsregister voor de podologie opgericht. Elke registerpodoloog moet in dit kwaliteitsregister ingeschreven staan, vandaar de term registerpodoloog.

Een podotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Zij hebben weliswaar een opleidingstitelbescherming op grond van Art. 34 in de Wet BIG, maar zij zijn niet BIG geregistreerd. Deze opleidingstitelbescherming waarborgt natuurlijk niet dat ook kwalitatief goede zorg wordt geleverd, maar zegt iets over het opleidingsniveau. De kwaliteit van de geleverde zorg daarentegen is verankerd in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarin zo’n 70% van alle therapeuten opgenomen zijn.

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.